Disclaimer

Op het gebruik van de website van BMA Milieu en informatie van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Juistheid en aansprakelijkheid

BMA Milieu streeft ernaar de informatie op de website altijd juist en actueel te houden. Hoewel de informatie op deze website naar beste eer en geweten is samengesteld, staat BMA Milieu niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. BMA Milieu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.

Copyright
De informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken.