Diensten

 • Historisch vooronderzoek (conform NEN 5725);
 • Verkennend bodemonderzoek (conform NEN 5740);
 • Nader bodemonderzoek (conform NTA 5755);
 • Nul-/eindsituatie bodemonderzoek (conform NEN 5740);
 • Waterbodemonderzoek (conform NEN 5720);
 • Partijkeuringen grond in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (AP04);
 • Herkenning Japanse duizendknoop en Reuzenberenklauw;
 • Asbestonderzoek in grond/ puin (conform NEN 5707 en NEN 5897);
 • Opstellen saneringsplannen;
 • Organiseren/begeleiden/evalueren van bodem- en tanksaneringen;
 • Bemiddeling in afzet van verontreinigde grond;
 • Onderzoek naar kwaliteit verhardingen conform CROW publicatie 210 (o.a. teergehalte asfalt en asbest in puin);
 • Overige diensten: second opinion advies en -onderzoek, kostenramingen bodemsaneringen, indicatieve grondkeuringen.