Homepagina bodemonderzoek Bodemsanering Productoverzicht Certificering Contact

Productoverzicht BMA Milieu

 • Historisch vooronderzoek (conform NEN 5725);
 • Verkennend bodemonderzoek (conform NEN 5740);
 • Nader bodemonderzoek (conform NTA 5755);
 • Nulsituatie en eindsituatie bodemonderzoek (conform NEN 5740);
 • Waterbodemonderzoek (conform NEN 5720);
 • Partijkeuringen grond in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (AP04);
 • Asbestonderzoek in grond/ puin (conform NEN 5707 en NEN 5897);
 • Asbestinventarisatie voorafgaand aan sloop en verbouwing (conform SC 540);
 • Opstellen saneringsplannen;
 • Begeleiden en evalueren bodemsaneringen;
 • Uitvoeren bodemsaneringen;
 • Begeleiden tanksaneringen;
 • Bemiddeling in afzet van verontreinigde grond;
 • Onderzoek naar kwaliteit verhardingen conform CROW publicatie 210 (o.a. teergehalte asfalt en asbest in puin);
 • Archeologie (ArcheoWest B.V.);
 • Vergunningen, flora en fauna, legionella (Aqua-Terra Nova);
 • Overige diensten: second opinion advies en -onderzoek, kostenramingen bodemsaneringen, indicatieve grondkeuringen.

Direct Contact

BMA Milieu BV
Zuidweg 75
2671 MP Naaldwijk

Telefoon: 0174 - 63 07 43
E -mail: info@bma-milieu.nl

Vacature

(junior) veldwerker bodemonderzoek
(junior) adviseur bodem

Stay connected